TRANG TRÍ, PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC XÃ CỦA HUYỆN TÂY GIANG

Đây là các xã có điều kiện khó khăn, trong đó xã Ch’ơm, T’rHy sát biên giới Lào – hiện chưa có Hội trường để tổ chức Đại hội, Công ty phải lắp đặt “Hội trường” di động…
Mặc dầu xã xôi, đi lại khó khăn, thời tiết bất thường, kinh phí có hạn…nhưng với sự tin tưởng của các cấp ủy Đảng, đội ngũ Lãnh đạo, nhân viên công ty đã nỗ lực, vượt khó, hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ theo hợp đồng.
Sau đây là những hình ảnh lưu lại:

112
118

 

128

 

125

 

124

 

122

 

148

 

z2017622852414 316e958f24da0819b0ff8dfe3849454e

 

z2017622881951 afce71927ae9cd1f0c8c4aaa9954450b

 

96

 

88

 

82

 

86

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *