MỘT SỐ CÔNG TRÌNH LED ĐÃ THỰC HIỆN

Thiết kế sáng tạo về mô hình, hiệu ứng ánh sáng đẹp, hài hòa, thi công đảm bảo chất lượng, bảo hành kịp thời…
3
2
1
4
5
6
7
8
9
Ảnh 1,2,3: Cổng chào huyện Tây Giang
Ảnh 4,9: Gia công Led;
Ảnh 5: Công chào tại Kon Tum;
Ảnh 6,7: Led đường phố tại thành phố Tam Kỳ;
Ảnh 8: Led đường phố tại Nam Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *