NHỮNG CÔNG TRÌNH - SỰ KIỆN ĐÃ THỰC HIỆN

FESTIVAL DU LỊCH BIỂN TAM THANH, TAM KỲ 2019

Festival du lịch biển Tam Kỳ năm 2019 nhằm hưởng ứng kỷ niệm 20 năm Ngày Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới.